Zabezpečujeme ochranu na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo overené rokmi skúseností

Registráciu ochranných známok a patentov zabezpečujeme od r. 2002

Ochránte svoju značku, logo alebo nápad s našou pomocou

English   Slovensky