English   Slovensky

Medzinárodná ochrana OZ

Ak si chcete vašu ochrannú známku registrovať aj mimo územia Slovenskej republiky, existujú tri možnosti:

1.Registrácia priamo v národných úradoch

V prípade že máte záujem o registráciu vašej známky iba v niekoľkých konkrétnych krajinách, je možné zabezpečiť túto registráciu cez s nami spolupracujúcich patentových zástupcov v týchto krajinách.

2. Registrácia prostredníctvom Medzinárodnej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)

Podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky prostredníctvom Medzinárodnej organizácie duševného vlastníctva.

3. Registrácia prostredníctvom Európskeho úradu duševného vlastníctva

Podanie ochrannej známky EUTM ktorá platí pre všetky členské štáty EU.

Pri podávaní medzinárodných prihlášok je nutné počítať so značne vyššími nákladmi, či už za zastupovanie v zahraničí, alebo kvôli vyšším správnym poplatkom.