Zabezpečujeme ochranu na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo overené rokmi skúseností

Registráciu ochranných známok a patentov zabezpečujeme od r. 2002

Ochránte svoju značku, logo alebo nápad s našou pomocou

English   Slovensky

Iné služby

Aj keď registrácia a starostlivosť o ochranné známky, patenty a úžitkové vzory tvoria jadro našej práce, ponúkame aj iné služby z oblasti duševného vlastníctva. Okrem širokého poradenstva v tejto oblasti, zahŕňajúceho vypracovávanie rešerší vašich označení alebo vynálezov, analýzu patentovateľnosti a patentovej čistoty vašich už existujúcich zariadení či zameniteľnosti vašich označení, ako aj zabezpečenie prevodu alebo licencií na využívanie vašich priemyselných práv.

Úplný zoznam služieb poskytovaných našou patentovou a známkovou kanceláriou:

  • Komplexné poradenstvo týkajúce sa priemyselných práv
  • Vypracovanie rešeršných správ týkajúcich sa doterajšieho stavu techniky, posúdenie patentovateľnosti a patentovej čistoty
  • Vypracovanie známkových rešeršných správ, posúdenie zameniteľnosti
  • Sledovanie zverejnených označení
  • Zabezpečenie prevodov priemyselných práv a licencií
  • Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
  • Znalecká činnosť
  • Dizajny