Zabezpečujeme ochranu na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo overené rokmi skúseností

Registráciu ochranných známok a patentov zabezpečujeme od r. 2002

Ochránte svoju značku, logo alebo nápad s našou pomocou

English   Slovensky

Čo je to ochraná známka?

Ochranná známka je označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva. Vlastníkom ochrannej známky môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Registrovaním ochrannej známky získava vlastník aj právo používať jej označenie (®), ktoré môže byť umiestnené na obale za značkou, výrazom alebo priamo na výroku na ktoré sa ochranná známka vzťahuje.

Prečo si zaregistrovať ochrannú známku?

Registráciou ochrannej známky vzniká jej majiteľovi výhradné právo na používanie daného označenia. Žiadna iná osoba nemôže v obchodnom styku používať dané označenie bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Tým je daný jasný signál Vášmu obchodnému partnerovi o tom, že spoluprácou s Vami získava skutočný originál a nie nejakú napodobeninu. Získavate tým možnosť legálneho monopolu v danej oblasti na trhu.

S ochrannou známkou zároveň získate právo na svojich výrobkoch používať značku známkou značku ®. Vlastniť ochrannú však známku nie len prejavom imidžu, je to predovšetkým prejavom Vašej schopnosti byť výnimočný a úspešný vo Vašej oblasti podnikania. Ochranná známka sa po jej registrácii okamžite stáva súčasťou vášho majetku, a s tým, ako rastie vaša firma, rastie aj jej hodnota. Ide o dobré meno Vašej firmy.

A prečo práve u nás?

Ochranné známky patria medzi naše hlavné špecializácie. Majiteľ firmy a patentový zástupca Ing. Ivan Belička pôsobil v rokoch 1996 až 2002 na úrade priemyselného vlastníctva, z toho v rokoch 1999 až 2002 ako vedúci oddelenia národných ochranných známok kde získal neoceniteľné skúsenosti a znalosti práve z tejto oblasti.

 

Čítať viac: Postup pri registrácií ochrannej známky; Medzinárodná ochranna, Patenty, Úžitkové vzory