Zabezpečujeme ochranu na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo overené rokmi skúseností

Registráciu ochranných známok a patentov zabezpečujeme od r. 2002

Ochránte svoju značku, logo alebo nápad s našou pomocou

English   Slovensky

Patenty a úžitkové vzory

Tak patent ako aj úžitkový vzor sú ochranné dokumenty, ktorými štát dáva ich majiteľovi výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia, výmenou za podrobné zverejnenie vynálezu verejnosti. Patent aj úžitkový vzor sú druhmi priemyselného vlastníctva, a ich udeľovanie sa na Slovensku riadi zákonom  zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach. Patent je silnejší druh ochrany vynálezu ako úžitkový vzor, prihlásenie úžitkového vzoru je však jednoduchšie a lacnejšie. 

Viac o patentoch a úžitkových vzoroch sa dozviete v jednotlivých sekciách tejto kategórie, o najlepšom spôsobe ochrany vášho vynálezu je však najlepšie dohodnúť si s nami konzultáciu.